Quy hoạch 1/500 dự án The Metropole Thủ Thiêm

Quy hoạch 1/500 dự án Metropole Thủ Thiêm

Quy hoạch 1/500 dự án Metropole Thủ Thiêm được ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm phê duyệt vào ngày 04-05-2017.

Quyết định về phê duyệt Quy hoạch 1/500 dự án Metropole Thủ Thiêm

Quy hoạch 1/500 dự án the Metropole Thủ Thiêm Quận 2 có tất cả 4 điều như sau:

 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp Sóng Việt tại khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Tổ chức sự kiện
 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
 4. Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban Quản Lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Công ty cổ phần Quốc Lộc Phát và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Tải bản đầy đủ Quy hoạch 1/500 dự án Metropole Thủ Thiêm tại link: : quy-hoach-du-an-metropole-thu-thiem

Quy hoạch 1/500 dự án Metropole Thủ Thiêm
Quy hoạch 1/500 dự án Metropole Thủ Thiêm

Tóm tắt các ý chính trong Quy hoạch 1/500 dự án Metropole Thủ Thiêm:

 • Chủ đầu tư dự án Metropole Thủ Thiêm: Công ty cổ phần Quốc Lộc Phát. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0312912428 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04 tháng 9 năm 2014.
 • Đơn vị tư vấn: Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Nam trực thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây Dựng theo Quyết định số 386/QĐ-VQHQG ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Nam trực thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.
 • Danh mục hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết:
 • Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch đô thị:
 • Dự báo qui mô người sử dụng, cơ cấu sử dụng đất đô thị:
 • Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đô thị
 • Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của các lô đất
 • Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Quy hoạch không gian xây dựng ngầm
 • Đánh giá tác động môi trường
 • Các nội dung lưu ý khác trong thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết

Video tiến độ dự án The Metropole Thủ Thiêm – Tháng 4/2020: https://youtu.be/pG9Mhys6be8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *